Vintertennis 2022/23

     
Haltider – Vinter 2022/23    
     
mandag 13.00-14.30  Jette, Jakob, Lise, Thor
  14.30-16.00  
  20.00-21.30  
     
tirsdag 09.00-10.30  Sven-Aage, Per, Torben, Sten, Leif, Mogens
  10.30-12.00  Mirja, Anny, Kirsten T, Allis
  15.00-17.00  
  20.00-21.30  Frederik, Jesper M, Kurt, Per
     
     
     
onsdag  20.00-21.30  Liv, Jesper
     
torsdag 16.00-17.00  
  19.00-20.30  Menna, Lene
  20.30-22.00  
     
fredag 08,00-09.00  
  09.00-10.30  Sven-Aage, Hans, Niels, Torben, Leif
  10.30-12.00  
  17.00-19.00  Liv, Jesper
  20.00-21.30  
     
lørdag 09.00-10.30  Troels, Kurt
  10.30-12.00  
  12.00-13.30  
  13.30-15.00  Marianne, Jan, Maria, Jon
  15.00-16.30  Brian Bay
  16.30-18.00  
     
søndag 09.00-10.30 Jesper, Hans, Lars J, Kim 
  10.30-12.00  
  12.00-13.30  
  13.30-15.00 Troels
  15.00-16.30  Jette & Jakob Pommergaard
  16.30-18.00  Liv & Jesper