Velkommen til Faxe Tennisklub

Faxe Tennisklub
Østervej 1
4640  Faxe

tlf klubhus 56715676

Klubben råder over 3 grusbaner, heraf 2 baner med lysanlæg

Beliggenhed bag kirke og vandtårn - ved kanten af Faxe kalkbrud

Om vinteren spilles i Gl Sportshal, Præstøvej

Kontaktperson    Nina Pedersen, Månevænget 21, 4640 Faxe

Mobil: 20234250 Mail: npe415@gmail.com

Lidt historie
Faxe Lawn Tennisklub blev stiftet 29/5 1899
Initiativtager og første formand var sagfører Johannessen, som også året før grundlagde Banken for Fakse og Omegn - nu Nordea
Til den første bestyrelse valgtes desuden  redaktør Ludvig Larsen (kasserer), smedemester Hartvigsen samt frøknerne Marie Olsen og Alma Berendt.
Spillepladsen blev etableret på samme sted som nu med 1 bane og taget i brug i sommeren 1899. I 1912 blev anlægget udvidet til 2 baner.
Formand Johannessen efterfulgtes 1/4 1890 af sagfører Falkow og fra 1/10 1890 - 1/4 1905 var redaktør L Ludvigsen formand. Han efterfulgtes af dyrlæge F Thor Straten som var formand indtil 1930 som kunne holde 25 års jubilæum som formand. Fra 1/4 1930 - 1/4 1931 var sagfører Andersen formand. 1931-32: dyrlæge Thor Straten igen. 1932-34: overlærer Rungøe og herefter realskolebestyrer Boe Bojesen. 
Klubben har ligget i dvale nogle år - formentlig i 10-15 år. Sidst kendte formand i "første periode" var overlæge Langvad. Klubben blev vækket til live igen i 1974 på initiatív af sparekassefuldmægtig Ole Henriksen og har været aktiv lige siden.
Klubhuset blev opført og indviet i 1986. Overbygning over terassen i 2000.
1991 blev al hegn omkring bane 1 og 2 udskiftet.
Bane 3 anlagt i efteråret 2001 og taget i brug foråret 2002.
Lysanlæg etableret efteråret 2003.
Padelbanen opført juni 2020
 
Klubben fejrede 100 år i maj 1999 i strålende sol og med besøg af mange gæster - bl.a af  100 årige Harry Meistrup som selv 14 dage forinden fyldte 100 år. Harry spillede double med sin faste makker Nicolai mod et par af klubbens ældre herrer (Kurt Svensson og Leif Hansen).

 
fra venstre: Leif Hansen, Nicolai, Harry Meistrup og Kurt Svensson