Banereglement/Reservationer


 

Banereglement

 

¨        Banerne må kun betrædes med tennissko  (NB! løbesko ødelægger banerne).

¨        I tørre perioder vandes banen grundigt inden brug.

¨        Spillet stoppes 5 min. før tid og banerne gøres spilleklar; banen fejes,

¨        Banerne repareres ved huller; påfyld ekstra grus og stamp/vand arealet.

¨        Benyttede redskaber stilles på plads.

 

 


 

Banereservation - uddrag af regler

 

·       Booking kan kun foretages af medlemmer  og mindst 2 navne skal opgives

·          Der kan bookes bane fra gang til gang (1 reservation). Periodevis tillades 2 reservationer, hvilket oplyses på opslagstavlen.

·          Ønskes en reservation ikke benyttet, har man pligt til at afmelde reservationen,

·       En reservation fortabes, hvis banen ikke er taget i brug af mindst 2 spillere senest 10 min. efter starttid. Banen er herefter åben for alle (først til mølle-princip).

                           

 


 

Juniorer:

·          Juniorer op til U14 kan reservere på hverdage indtil kl. 17.

·          Juniorer U16-U18 kan reservere på lige fod med seniorer.

·          Alle juniorer kan reservere hele weekenden.

 

Dagkontingent:

·          Medlemmer med dagskontingent kan reservere alle dage indtil kl. 14.

 

 

 

Andre regler:

·          Bestyrelsen m.fl. har ret til at reservere baner til afvikling af turneringer, træning m.v., hvilket også gælder allerede reserverede baner.

·          Evt. tvivl om fortolkning af regler afgøres af bestyrelsen.

Mangelfulde eller ulovlige reservationer kan blive slettet af bestyrelsen.